L’externalització dels serveis esportius municipals. Estudi de cas a Bizkaia

Inmaculada Martínez de Aldama Ortúzar

Andreu Camps Povill

*Correspondència: Inmaculada Martínez de Aldama Ortúzar inmaculada.martinezdealdama@ehu.es

Idioma de l’original

Citació

Martínez de Aldama Ortúzar, I., & Camps i Povill, A. (2008). The outsourcing of the municipal sport services. A study in Bizkaia. Apunts. Educación Física y Deportes, 92, 74-80.

432Visites

Resum

En l’estudi que hem efectuat a Bizkaia, les entitats esportives municipals han incorporat l’externalització de serveis com una tècnica fonamental en la seva administració i gestió. En aquest cas, la subcontractació s’utilitza no només per a processos auxiliars a la producció i prestació del servei, sinó també i el que és més rellevant, en els processos clau de l’organització que són l’eix vertebral a partir del qual es conforma la missió o raó de ser de les entitats esportives municipals. La justificació de l’ús de l’externalització d’aquests serveis se centra bàsicament a buscar tècnics especialistes que assegurin més bona qualitat al servei ofert, a reduir costos i adequar-se a una demanda cada vegada més diversificada i exigent. En aquest sentit i sobretot per dur a terme la gestió de les escoles esportives municipals, són els clubs i les associacions esportives existents al municipi les entitats que adquireixen un protagonisme especial. L’ús d’aquesta tècnica d’externalització de serveis requereix ser inclosa dins de la pròpia estratègia de l’entitat, i cal formalitzar-ne el procés d’avaluació i control per poder conèixer l’impacte i l’efecte que, el també anomenat outsourcing, pugui tenir en els processos clau de les entitats esportives municipals.

Paraules clau: avaluació, clubs, externalització, gestió municipal, missió, valor afegit.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2008