L’esport com a eina d’intervenció pedagògica-social en l’àmbit de l’exclusió social

José Manuel Rodríguez Rodríguez

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez Rodríguez, J. M. (2004). Sport as a tool of pedagogical-social intervention in the field of social exclusion. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 42-47.

397Visites

Resum

La relació entre esport i exclusió social pot ésser estudiada a partir de l’anàlisi del paper que juga l’esport com a eina d’intervenció en l’àmbit de l’exclusió. En base al seu potencial pedagògic i social, és interessant pensar les intervencions esportives emmarcades en projectes d’educació social, orientats vers la resistència dels processos de producció i reproducció de l’exclusió. Per fer-ho, és convenient acceptar límits en les accions i, també, ser conscients dels problemes inherents a l’exclusió. En la mesura que aquesta té alguna cosa a veure amb processos de fractura i desagregació social, l’esport pot significar una atractiva eina d’intervenció per crear espais de cohesió i de participació social. De tota manera, fins i tot reconeixent els avantatges que ofereix, també és important prestar atenció als límits que planteja la posada en marxa d’experiències esportives.

Paraules clau: deporte, esport, exclusió social, instrumentalització, intervenció, problematització.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004