Les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en l’educació física. La WebQuest com a recurs didàctic

Queralt Prat

Oleguer Camerino

*Correspondència: Oleguer Camerino Foguet ocamerino@inefc.es http://lom.observesport.com/

Idioma de l’original

Citació

Prat Ambrós, Q., & Camerino Foguet, O. (2012). Learning and Knowledge Technologies (LKT) in Physical Education; WebQuest as a Teaching Resource. Apunts. Educación Física y Deportes, 109, 44-53.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.04

622Visites

Resumen

L’educació física no pot quedar al marge del desenvolupament actual de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC); les competències digitals han impulsat canvis en els procediments d’aprenentatge que els docents de l’educació física podem incorporar. Com podem treballar les TAC des de l’àrea d’Educació Física? En aquest article presentem, en un estudi de casos, el resultat d’una proposta innovadora de desenvolupament d’una unitat didàctica d’acrobàcia a partir de la creació de recursos d’Internet en format WebQuest. La complementarietat dels resultats (Mixed Method) obtinguts de diferents instruments sobre l’experiència —entrevista, filmacions, fulls de registre, qüestionari i diari de l’investigador— constaten els beneficis i avantatges de la utilització de les TAC en un procés autònom d’aprenentatge que reverteix en la millora de les relacions interpersonals entre els alumnes en la sessió d’educació física presencial.

Paraules clau: innovació docent, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC), WebQuest.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 de novembre de 2011

Acceptat: 6 de març de 2012

Publicat: 1 de juliol de 2012