L’educació de l’oci i del temps lliure mitjançant activitats esportives, una nova assignatura en el currículum d’EE.MM.

Fernando Ureña Vilanueva

María de los Ángeles Hernández Vázquez

Luis Manuel Soriano Marín

María Dolores González Gómez

Idioma de l’original

Citació

Ureña Vilanueva, F., Hernández Vázquez, M. A., Soriano Marín, L. M., & González Gómez, M. D. (1993). La educación del ocio y el tiempo libre a través de actividades deportivas, una nueva asignatura en el currículum de EE.MM. Apunts. Educación Física y Deportes, 27, 25-32.

496Visites

Resum

Com a conseqüència d’una sèrie de factors de canvi que s’estan produint a la societat actual, cada vegada és més important l’educació de l’oci i del temps lliure. Però si fem un estudi dels currículums oficials podem comprovar que aquesta parcel·la està pràcticament oblidada. Amb l’objecte de solucionar aquest problema, presentem una alternativa que actualment s’està experimentant a l’Institut de Batxillerat Floridablanca de Múrcia i que consisteix a implantar una nova EATP (assignatura optativa per als alumnes que cursen segon i tercer de BUP), denominada Educació de l’Oci i del Temps Lliure mitjançant Activitats Esportives, i que entre d’altres objectius pretén dotar els alumnes d’una colla d’instruments i coneixements necessaris perquè siguin capaços d’ocupar el seu temps d’oci. Al llarg de l’article, els autors presenten un disseny curricular d’aquesta assignatura, estructurat en quatre apartats: objectius, continguts, línies metodològiques i avaluació.

Paraules clau: activitat esportiva, currículum escolar, EATP, oci, temps lliure.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1992