L’aventura imaginària. Una visió antropològica de les activitats físiques d’aventura a la natura

Dr. Carles Feixa

Idioma de l’original

Citació

Feixa, C. (1995). La aventura imaginaria. Una visión antropológica de las actividades físicas de aventura en la naturaleza. Apunts. Educación Física y Deportes, 41, 36-43.

 

345Visites

Resum

Les activitats físiques d’aventura a la natura han tendit a analitzar-se, fins ara, des de la perspectiva de la praxi. Aquest article posa l’èmfasi en la perspectiva del discurs: es manté que la identitat diferenciada dels denominats esports d’aventura no prové dels seus aspectes pràctics o materials, sinó de la seva dimensió imaginària o simbòlica. L’aventura apareix com una escenografia per a la gestió controlada de les emocions, en que les accions se subordinen a les percepcions i el riscos reals als perills imaginaris. En aquest sentit, s’analitzen algunes imatges persistents en els mitjans de comunicació, s’estableixen associacions amb fenòmens com les rutes de lleure dels joves, se subratllen els aspectes rituals que encobreixen aquestes activitats i es clou proposant una anàlisi de l’aventura com a fet social total.

Paraules clau: cultura juvenil, emoció, esports d'aventura, fet social total, imaginaris corporals, natura-cultura, ritual.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1995