L’avaluació de l’educació física en el tercer nivell de concreció de la reforma educativa

Jordi Díaz

Idioma de l’original

Citació

Díaz Lucea, J. (1993). La evaluación de la educación física en el tercer nivel de concreción de la reforma educativa. Apunts. Educación Física y Deportes, 31, 39-54.

336Visites

Resum

El present article tracta de l’educació física en el darrer nivell de concreció del Disseny Curricular per a la Reforma Educativa. Centrat en el tercer nivell d’especificitat d’ aquesta, pretén analitzar i descriure tots i cadascun dels diferents aspectes que han de ser motiu d’avaluació en la nova proposta. Igualment, la situació en el temps i la determinació dels diferents moments en què aquesta ha de ser realitzada perquè tingui un veritable sentit formatiu és un altre dels aspectes tractats. Finalment, orienta al professor en com ha de ser el procés avaluador en funció de les diverses variables analitzades. No és, no pretén ser, una seqüència d’elements i possibles activitats d’ avaluació amb un sentit tancat i d’aplicació immediata, sinó que tracta d’oferir al professor una reflexió crítica perquè aquest pugui determinar, d’acord amb les circumstàncies particulars, el què, quan i com de l’avaluació en la seva particular programació d’aula.

Paraules clau: avaluació, disseny curricular, educació física, educación física, reforma educativa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1993