L’adquisició del coneixement en entrenadors experts en bàsquet

Sergio Jiménez Sáiz

Alberto Lorenzo Calvo

Miguel Ángel Gómez-Ruano

Jorge Matalarranha

Sergio José Ibáñez Godoy

Enrique Ortega del Toro

*Correspondència: Sergio Jiménez Sáiz sergiolorenzo.jimenez@uem.es

Idioma de l’original

Citació

Jiménez Sáiz, S., Lorenzo Calvo, A., Gómez Ruano, M. A., & Lorenzo Calvo, J. (2009). The acquisition of knowledge in experts basketball coaches. Apunts. Educación Física y Deportes, 96, 47-52.

426Visites

Resum

L’objectiu del nostre article és conèixer el procés formatiu utilitzat, i també els mitjans emprats pels entrenadors experts en bàsquet per desenvolupar el seu coneixement i perícia. Per fer-ho, s’ha realitzat una investigació qualitativa des d’una perspectiva biogràfica i s’ha analitzat l’itinerari vital dels entrenadors experts a través d’una entrevista semiestructurada. Les conclusions ens indiquen que l’ensenyament informal, les experiències pràctiques, el mentoring, l’intercanvi d’informació, la reflexió sobre la pràctica i un entorn adequat, són els mètodes més significatius d’aprenentatge. Aquestes conclusions haurien de ser  observades a l’hora de dissenyar el currículum en la formació dels entrenadors novells.

Paraules clau: bàsquet, coneixement, entrenadors, experts.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2009