L’activitat i l’educació psicofísica

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (1990). La actividad y la educación psicofísica. Apunts. Educación Física y Deportes, 20, 7-10.

367Visites

Resum

L’Educació Física comporta la intervenció i l’ensinistrament d’habilitats perceptivo-motrius. Per aquesta raó es fa imprescindible el prendre consciència i coneixements sobre la reactivitat sensorial i els processos perceptius, la seva diferència funcional i interdependència. Amb aquest objectiu hom analitzarà els conceptes de comportament i l’aprenentatge motor; els conceptes de sensació i percepció; els tipus de sensibilitat; els fenòmens complexos de la sensibilitat humana; les constàncies perceptives i les configuracions.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1990