La psicologia en la seva perspectiva teòrica

Josep Roca

Idioma de l’original

Citació

Roca, J. (1986). La psicología en su perspectiva teórica. Apunts. Educación Física y Deportes, 06, 42-45.

413Visites

Resum

En general la idea que crec que avui s’està afirmant és que la seva concepció de l’home és extremadament útil, potser perquè tots nosaltres hem tingut una formació “intelectualoide”, és a dir, una formació que ell ha criticat per ser excesivament centrada en la paraula i poc en el moviment. De totes maneres, el tema meu tractarà, o diríem s’ha centrat, en el tema de la psicologia i en general en el tema de les ciències socials, però fent referència específicament a la psicologia. Per això he fet un pla d’exposició en tres punts. EI primer és una valoració dels continguts psicològics del treball de Cagigal. El segon és la filosofia de la ciència aplicada a l’activitat física i a l’esport en allò que jo crec que és rellevant de cara a la psicologia. I el tercer punt és comentar una mica des de la perspectiva d’un psicòleg la dimensió aplicada del seu pensament. Un primer aspecte d’aquesta valoració és que tenia formació. Això és sempre d’agrair. De vegades, Ilegeixes textos referents a la psicologia, i notes que hi ha poca informació. Jo a tots els textos que he Ilegit de Cagigal hi ha informació. És a dir, tenia coneixement d’articles i de treballs rellevants en el camp de les coses que tocava i aquest aspecte em sembla molt destacable. El tema que vull valorar és la seva ubicació, o situació en les tendències psicològiques.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986