La pertinència educativa de les habilitats gimnàstiques: apreciacions del professorat

María Alejandra Ávalos Ramos

María Ángeles Martínez Ruiz

Gladys Merma Molina

*Correspondència: María Alejandra Ávalos Ramos sandra.avalos@ua.es

Idioma de l’original

Citació

Ávalos Ramos, M. A., Martínez Ruiz, M. A., & Merma Molina, G. (2015). The Educational Relevance of Gymnastics Skills: Teachers’ Appraisals. Apunts. Educación Física y Deportes, 121, 28-35. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2015/3).121.04

639Visites

Resum

Aquesta investigació analitza els valors educatius que identifica el professorat d’educació física en la docència de les habilitats gimnàstiques i acrobàtiques. Addicionalment, indaga quines modalitats gimnàstiques són les més pertinents per a ell pels valors i beneficis que aporten. L’estudi s’emmarca en l’enfocament qualitatiu i s’utilitza el programari AQUAD 6 per a l’anàlisi de les dades. Els resultats evidencien que els participants perceben que les destreses gimnàstiques promouen en l’alumne valors i capacitats personals i socials com l’autoestima, la responsabilitat, la confiança, la cooperació, el treball en equip, entre altres. Els participants identifiquen la gimnàstica acrobàtica o acrosport com la modalitat que ofereix més oportunitats de desenvolupament de capacitats en l’aprenentatge dels estudiants. Les reflexions del professorat poden contribuir a la necessària conscienciació per tal d’impedir la desaparició d’aquesta disciplina dels currículums escolars, així com a replantejar la formació inicial específica.

Paraules clau: aprenentatge, capacitats, educació física, habilitats gimnàstiques i acrobàtiques.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 11 d'agost de 2014

Acceptat: 3 de febrer de 2015

Publicat: 1 de juliol de 2015