La identificació dels sectors de població més sedentaris com a estratègia inicial per establir programes eficaços de promoció de l’activitat física

Javier Zaragoza Casterad

Enrique Serrano Ostariz

Eduardo Generelo Lanaspa

Idioma de l’original

Citació

Zaragoza Casterad, J., Serrano Ostariz, E., & Generelo Lanaspa, E. (2004). The identification of the more sedentary "poblacionales" sectors as initial strategy to establish efficient physical activity promotional programs. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 55-61.

340Visites

Resum

L’objectiu d’aquest article és conèixer els nivells d’activitat física habitual en una població concreta, la població adulta d’Osca, d’edats compreses entre els 20 i els 64 anys, i pretén de detectar quins sectors de població presenten índexs d’activitat física baixos. Per fer-ho, es va utilitzar el Qüestionari d’Activitat Física de Temps lliure (AFTL) Tuero (1998), que registra la despesa energètica, tant en activitats de temps lliure com domèstiques. Els resultats trobats reflecteixen que la dona presenta una despesa energètica total (DET) més gran, i una major despesa energètica en temps lliure (DETL), encara que en aquest últim cas les diferències no són significatives. D’acord amb els resultats obtinguts, el 31,3 % de la població adulta d’Osca, és sedentària, i la major taxa d’inactivitat es troba entre els 25-39 i 50-59 anys.

Paraules clau: activitat física habitual, despesa energètica, mesurament, Promoció de la salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004