La història d’un poble i l’evolució dels seus jocs

Ismael Fernandez Usieto

Xavier Moreno Cabrera

Idioma de l’original

Citació

Fernandez Usieto, I., & Moreno Cabrera, X. (1997). The story of a town and the evolution of its games. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 17-22.

344Visites

Resum

Aquest article pretén fer una aproximació al que podria ser un nou enfocament en l’estudi del joc a través dels esdeveniments històrics. Aquests processos de canvi socials, econòmics, culturals, polítics, etc. es veuen reflectits directament en les representacions lúdiques pròpies del lloc. Pretenem demostrar la possibilitat d’ investigar el per què d’una evolució lúdica concreta. Atès que el joc es troba immers dins d’un sistema, tots els esdeveniments d’un lloc tenen el seu reflex en la resta dels components del sistema, inclòs el joc.

Paraules clau: context patrimoni lúdic, esdeveniments, evolució, generacions, transmissió oral.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997