La disposició regulada dels costos. Proposta d’un debat sobre la cultura física popular i els jocs tradicionals.

Miguel Vicente Pedraz

Maria Paz Brozas Polo

Idioma de l’original

Citació

Vicente Pedraz, M., & Brozas Polo, M. P. (1997). THE REGULATED DISPOSITION OF THE BODIES. Proposal of a debate about popular physical culture and tradicional games. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 6-16.

349Visites

Resum

Si partim dels conceptes d’educació física i cultura física i també de les diferents accepcions, en aquest article es planteja d’una manera crítica, però sobretot com una forma d’obrir un debat, el caràcter dominant que tenen els models de comportament corporal esportiu de la nostra societat. En la mesura en què totes les divisions i poders socials es manifesten de manera més evident quant més reflecteixen divisions corporals i poders exercits des dels cos i sobre el cos, l’esport i, dins d’aquest, les especialitats distingides constitueixen formes socials que tendeixen a perpetuar una disposició regulada dels cossos hegemònica, és a dir, que tendeixen a perpetuar cert ordre emotiu i pràctic de les relacions socials, amb el poder de les quals es destrueix la diversitat cultural que suposen, entre altres manifestacions de la cultura física, els jocs tradicionals. L’article que presentem porta el títol de la disposició regulada dels cossos. Pretén acostar-se críticament als models d’activitat física i usos del cos dominants de la nostra societat. Aquest és un tema en què les qüestions, a propòsit dels jocs tradicionals, no constitueixen el nucli del discurs, sinó més bé un referent sobre el qual en última instància es planteja el debat del seu estatus cultural o, si es vol, el debat de la seva raó de trobarse en una cultura en què els gestos i els gustos estan cada cop més determinats per les maneres que proposa i imposa la sensibilitat esportiva.

Paraules clau: cos, cultura física, distinció social, educació física, poder.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997