Interdisciplinarietat de les àrees en l’educació primària. L’educació física reforç de l’àrea de llengua castellana i literatura

Julio Conde Caveda

Milagros Arteaga Checa

Virginia Viciana Garófano

Idioma de l’original

Citació

Conde Caveda, J., Arteaga Checa, M., & Viciana Garófano, V. (1998). Interdisciplinarity of the primary education areas. Physical education reinforcement of the spanish language and literature area. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 46-55.

426Visites

Resum

Pretenem aportar una proposta concreta sobre el concepte d’interdisciplinarietat de les àrees del currículum d’Educació Primària, en aquest en particular, de l’Educació Física amb l’àrea de Llengua Castellana i Literatura. Així doncs, justifiquem l’estudi remetent-nos als models d’aprenentatge i ensenyament: models conductuals, cognitius i interactius, destacant els principals autors que aporten d’una o altra manera aspectes interessants per al desenvolupament d’aquest treball. Des de totes les perspectives defensem que la interdisciplinarietat, basada en la significativitat dels aprenentatges i la globalitat, és un principi clau, bàsic i fonamental en qualsevol procés d’ensenyament-aprenentatge, en què els coneixements i les competències que hom adquireixi en l’aula puguin ser utilitzats en qualsevol situació de la vida quotidiana en què calgui. Finalment plantegem com a exemple i de manera pràctica com l’Educació Física pot fer de reforç a l’Àrea de Llengua Castellana i Literatura. Fem una proposta real que parteix dels objectius que planteja el Decret 105/1992, de 9 de juny de 1992, en l’Àrea de Llengua Castellana i Literatura i proposem activitats significatives, jugades i motivants que depenen de l’àrea d’Educació Física per desenvolupar integralment i, sobretot, de manera interdisciplinar aquests objectius. .

Paraules clau: educació física, educació integral, globalitat, interdisciplinarietat.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998