Informes d’educació física: proposta d’un model

Antoni D. Galera

Idioma de l’original

Citació

Galera, A. D. (1995). Informes de educación física: propuesta de un modelo. Apunts. Educación Física y Deportes, 39, 33-42.

 

688Visites

Resum

Els models d’informe que a continuació es presenten han sorgit de la nostra inquietud professional per millorar les característiques dels que s’utilitzaven fins ara a les escoles públiques i adaptats a les orientacions i els criteris de la Reforma educativa. Per tal d’arribar al disseny dels models presentats en aquest treball hem aplicat rigorosos criteris de síntesi en la revisió de la bibliografia relacionada principalment amb l’avaluació en sentit general, tant pel que fa als processos de presa de dades com als d’anàlisi i registre dels resultats. Creiem que l’esforç ha valgut la pena, ja que hem dissenyat tres models d’informe, basats en els que hem anat utilitzant a les escoles esportives municipals des del curs 1988-89 enriquit de manera notable amb les aportacions metodològiques i conceptuals de la Reforma educativa. El model 1 és aplicable als alumnes d’educació infantil i cicle inicial d’educació primària, el model 2 es recomana per als alumnes de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària i el model 3 s’aplica als alumnes del primer cicle d’educació secundària.

Paraules clau: avaluació, models d'informe, reforma educativa.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1995