Influeix el tipus de flexibilitat emprat abans d’una classe d’Educació Física?

Josep M. Serrano-Ramon

Rodrigo Cubillo León

Marco A. García-Luna

*Correspondència: Josep M. Serrano-Ramon jm.serranoramon@edu.gva.es

Idioma de l’original Català

18Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 19 de juliol de 2023

Acceptat: 8 de novembre de 2023

Publicat: 1 d'abril de 2024