Genètica i Esport

Josep M.ª Padullés

Idioma de l’original

Citació

Padullés i Riu, J. M., Terrados, N., Rodas , G., & Campos, N. (2004). Genética y Deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 77, 85-87.

405Visites

Resum

Els últims avenços en l’estudi del genoma humà estan afectant diverses àrees de les ciències relacionades amb l’esport. En els últims anys s’ha observat que el nombre d’articles apareguts en les revistes científiques relacionats amb la genètica i l’esport ha experimentat un increment exponencial, aquest fet fa palesa una inquietud creixent en el món científic pel coneixement i les possibilitats de la genètica aplicada a diferents àrees de l’esport. Paral·lelament als estudis tècnics van apareixent veus que alerten dels possibles problemes ètics que poden sorgir de l’aplicació de modificacions genètiques a l’esport. Organismes com el Comitè Olímpic Internacional, la World Anti-Doping Agency, el United States President’s Council on Bioethics i l’Australian Law Reforms Comissió han estat revisant els últims desenvolupaments en investigació genètica i s’han plantejat diferents arguments sobre la seva aplicació legal a l’esport.
Normalment, les notícies que apareixen a la premsa no especialitzada presenten un panorama poc encoratjador, gairebé sempre s’associa la genètica a noves formes de dopatge. Per tal de conèixer la realitat actual traient-ne dramatisme i buscant la informació més objectiva hem reunit dos especialistes en medicina de l’esport que estan immergits en treballs d’investigació relacionats amb la genètica i l’esport i un investigador en genètica i biologia molecular no relacionat amb el món de l’esport.
Junts hem preparat les cinc preguntes que creiem que poden aportar més informació sobre la situació actual. Las respostes definitives han estat resumides a partir de les aportacions de cada un dels especialistes invitats atès que hem observat que hi ha hagut una coincidència total en les respostes.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2004