Formació en educació física especial dels llicenciats en educació física

Ana Alejandre de la Torre

Idioma de l’original

Citació

Alejandre de la Torre, A. (1994). Formación en educación física especial de los licenciados en educación física. Apunts. Educación Física y Deportes, 38, 114-119.

 

385Visites

Resum

Aquest article tracta el tema de la formació en educació física especial dels llicenciats en Educació Física. En primer lloc, es fa una revisió dels plans d’estudi dels diferents centres que actualment ofereixen la llicenciatura d’Educació Física, per tal de veure quina és la situació de la matèria Educació Física Especial. En segon lloc, s’analitzen els programes de les diverses assignatures que la configuren en aquests plans d’estudi. Finalment, es fa una proposta sobre com podria quedar reflectida en els futurs plans d’estudi del títol universitari oficial de Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, les directrius generals del qual van quedar establertes en el RD 1670/1993, de 24 de setembre, (BOE núm. 251, 20 d’octubre de 1993).

Paraules clau: educació física especial, materia, pla d'estudis.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1994