Formació cognoscitiva i rendiment tàctic

Josep Solà Santesmases

Idioma de l’original

Citació

Solà Santesmases, J. (1998). Cognitive formation and tactic performance. Apunts. Educación Física y Deportes, 53, 33-41.

252Visites

Resum

Aquest treball experimental tracte de demostrar que la formació cognoscitiva prèvia (variable independent) a la acció tàctica esportiva (variable depenent) és significativament positiva pel correcte desenllaç de l’esmentada acció tàctica. Aquesta formació cognoscitiva prèvia consistirà en l’ensenyament de gràfics i dibuixos dels moviments tàctics a realitzar. S’ofereix, així, a cada jugador del grup experimental, el coneixement cognoscitiu que haurà de guiar les seves accions tàctiques en el joc real. Contràriament, el grup control no rebrà cap tipus d’informació d’aquesta mena, essent exclusivament intervinguts per una variable neutre que serà la visió d’un vídeo de basquetbol. Com s’observa en els dos experiments que es presenten, la formació teòrico-cognoscitiva prèvia a una acció esportiva tàctica a jugar és significativament positiva per a la realització pràctica de la mateixa. Paral·lelament, es constata també un augment en la riquesa motriu tàctica del grup ensinistrat teòricament i la presència d’efectes de transferència en la realització pràctica de les esmentades situacions tàctiques.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1998