Fonaments bàsics de l’execució holística d’exercicis abdominals per estabilitzar la columna lumboabdominal

Juan Antonio León Prados

África Calvo Lluch

Antonio Fernández-Martínez

*Correspondència: Juan Antonio León Prados jaleopra@upo.es

Idioma de l’original

Citació

León Prados, J. A., Calvo Lluch, A., & Fernández Martínez, A. (2010). Basic Principles of Holistic Performance of Abdominal Exercises to Stabilize the Lumbar-Abdominal Spine. Apunts. Educación Física y Deportes, 99, 20-27.

391Visites

Resum

Els estudis sobre l’efecte d’exercicis específics per enfortir i reforçar la zona central del cos i la seva relació amb el rendiment esportiu i la salut han tingut una rellevància especial en els últims anys. L’acció sinèrgica de la força de la musculatura abdominal, la dinàmica ventilatòria i un adequat control postural contribueixen a estabilitzar la columna vertebral lumbar i a minimitzar l’estrès que suporta a l’hora d’aixecar, transportar o elevar determinades càrregues. Aquesta consideració resulta un aspecte essencial no solament en el rendiment esportiu sinó en la conservació i millora de la salut i la qualitat de vida. No obstant això, per al disseny i la selecció d’exercicis destinats a la finalitat esmentada resulta imprescindible en cada moment conèixer la capacitat de cada subjecte de garantir una adequada execució dels exercicis seleccionats. A l’article es detallen pautes específiques per a un condicionament holístic de la musculatura que mobilitza i estabilitza la columna lumboabdominal, tot posant èmfasi especialment en aspectes relacionats amb el control i l’aprenentatge tècnic dels exercicis en relació tant al seu efecte com al factor condicionant en nombroses accions motrius desenvolupades en un àmbit esportiu com en la millora de la higiene postural en un àmbit utilitari.

Paraules clau: control postural, entrenament de la zona central del cos, músculs abdominals, valoració funcional.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2010