Estudi sobre les motivacions per recórrer el Camí de Sant Jaume

Antonio Granero Gallegos

Francisco Ruiz Juan

María Elena García Montes

*Correspondència: Antonio Granero Gallegos agranero@ual.es

Idioma de l’original

Citació

Granero Gallegos, A., Ruiz Juan, F., & García Montes, M. E. (2007). Study about motivations to go through the Way of Saint James. Apunts. Educación Física y Deportes, 89, 88-96.

324Visites

Resum

Aquest estudi s’ha centrat a conèixer les motivacions del viatger pelegrí actual, major de 15 anys, que caminant o amb bicicleta recorre el Camí de Sant Jaume. Hem analitzat les relacions referents a les necessitats d’evasió de la vida quotidiana i l’experiència activa a través de l’activitat fisicoesportiva. La investigació s’ha desenvolupat mitjançant l’aplicació d’un qüestionari autoadministrat a una mostra de 1.071 subjectes; hem utilitzat el procediment de mostreig estratificat polietàpic amb afixació proporcional, amb un marge d’error mostral del ± 3 % i un nivell de confiança del 95,5 %. Els resultats han posat de manifest l’adaptació d’aquesta ruta, tradicionalment recorreguda per motius religiosos, a l’època contemporània. Actualment constitueix un escenari en el qual són presents els diferents elements del lleure i les activitats físicoesportives recreatives en el medi natural, vinculades amb el turisme rural, esportiu, d’aventura o cultural, i on el subjecte busca també allunyar-se de l’estrès urbà quotidià.

Paraules clau: activitat fisicoesportiva, camí de Sant Jaume, lleure, motivacions.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2007