Estudi dels processos cognitius desenvolupats per l’esportista durant la presa de decisions

Perla Moreno Arroyo

Juan Pedro Fuentes

Fernando del Villar Álvarez

Damián Iglesias

José Antonio Julián Clemente

Idioma de l’original

Citació

Moreno Arroyo, P., Fuentes García, J. P., Del Villar Álvarez, F., Iglesias Gallego, D., & Julián Clemente, J. A. (2003). Study of the cognitive processes developed by the athlete during decision takin. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 24-29.

411Visites

Resum

Sota la teoria del processament de la informació, la pràctica dels esports col·lectius, caracteritzats per l’adaptació ràpida i precisa en dèficit de temps en un entorn dinàmic i canviant, demana als jugadors un seguit de capacitats perceptives, de decisió i d’execució, que entenem com a factors determinants del rendiment esportiu.
En les activitats esportives on es desenvolupen habilitats motrius de caràcter obert es requereix una important implicació cognitiva per part del jugador, que analitza les diverses situacions de joc i s’enrola en un procés continuat de presa de decisions, tot optant per la realització d’aquelles accions que, des del seu punt de vista, li ofereixen més garanties d’èxit.
La investigació que presentem aborda l’estudi dels processos cognitius implicats en la presa de decisions del jugador de bàsquet en possessió de pilota; per fer-ho, utilitzem una metodologia qualitativa d’“estimulació del record”, consistent en la filmació de situacions de joc reduïdes, per a fer-ne una projecció posterior i una anàlisi mitjançant una entrevista, amb l’objectiu d’accedir al pensament del jugador durant el procés de presa decisions.

Paraules clau: bàsquet, esports col·lectius, presa de decisions, processos cognitius, táctica individual.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003