Estudi de les activitats de formació del pràcticum d’ensenyament segons les opcions professionals dels professors en pràctiques d’educació física

Jesús Medina Casaubón

Miguel Angel Delgado Noguera

Idioma de l’original

Citació

Medina Casaubón, J., & Delgado Noguera, M. A. (1998). Study of the formation activities of the teaching practicum according to the professional options of the practicing physical education teachers. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 35-45.

395Visites

Resum

Des de la creació dels estudis d’Educació Física (EF) a Espanya, l’única sortida professional ha estat l’ensenyament. Amb l’aprovació dels nous plans d’estudi del Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, sorgeixen nous itineraris professionals: ensenyament de l’Educació Física, Gestió esportiva i Entrenament Esportiu. A més, aquest nou pla d’estudis estableix un pràcticum específic per a cadascun d’aquests itineraris. Degut al fet que en els estudis d’EF només existeix tradició en les pràctiques de l’ensenyament, el pràcticum específic per a Gestió esportiva i Entrenament Esportiu constitueix l’autèntic repte d’aquest nou pla d’estudis. Com que en l’actualitat segueix vigent l’antic pla d’estudis en el qual només existeix el pràcticum d’ensenyament, amb aquest estudi hem tractat de conèixer com es percep el pràcticum d’ensenyament en funció de les preferències professionals i quin tipus d’activitats del pràcticum esmentat són de més utilitat per aquells professors en pràctiques de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Granada, la preferència professional dels quals no és l’ensenyament

Paraules clau: ensenyament de l'educació física, entrenament esportiu, gestió esportiva, pràctiques d'ensenyament.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998