Estudi de la motivació d’assoliment i orientació motivacional en estudiants d’educació física

Bernardino J. Sánchez-Alcaraz

Alberto Gómez-Mármol

María Más Jiménez

*Correspondència: Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez bjavier.sanchez@um.es

Idioma de l’original

Citació

Sánchez-Alcaraz Martínez, B. J., Gómez-Mármol, A., & Más Jiménez, M. (2016). Study of Achievement Motivation and Motivational Orientation in Physical Education Students. Apunts. Educación Física y Deportes, 124, 35-40. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/2).124.03

610Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la motivació d’assoliment i l’orientació motivacional en funció del sexe i el nivell educatiu dels estudiants. La mostra de la recerca va estar composta de 228 alumnes (121 nois i 107 noies), amb edats compreses entre els 10 i els 15 anys (M = 12,31; D.T. = 1,61). Es va administrar el Test AMPET de motivació d’assoliment i l’escala de les orientacions de meta en l’exercici. Els resultats obtinguts han mostrat uns nivells superiors d’orientació cap a l’ego i competència motriu percebuda en els nois i en els estudiants de secundària; així com uns majors nivells d’orientació a la tasca i ansietat davant el fracàs i l’estrès en les noies i en els estudiants de primària. A més, una major orientació cap a l’ego produirà nivells de competència més elevats de competència percebuda mentre que una orientació cap a la tasca produirà majors nivells de compromís i entrega en l’esport.

Paraules clau: adolescents, educació física, escolars, esport, motivació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 8 de maig de 2015

Acceptat: 16 de setembre de 2015

Publicat: 1 d'abril de 2016