Estudi de la freqüència cardíaca en jugadors de categoria cadet en partits oficials. Vers una especificitat en l’entrenament

Carlos López Calbet

Francisco López Calbet

Idioma de l’original

Citació

López Calbet, C., & López Calbet, F. (1997). Cardiac frequency study in players of cadet category in official games. Towards a in specifity training. Apunts. Educación Física y Deportes, 48, 62-67.

356Visites

Resum

En l’article present, pretenem analitzar la freqüencia cardíaca durant la competició en jugadors de categoria cadet —14-16 anys—, a fi d’obtenir informació sobre com discorre al llarg d’un partit i poder extrapolar aquesta informació a les activitats d’entrenament de manera que aquestes tinguin un patró similar a la situació de joc i siguin al més específiques possibles. Per això han estat analitzats 15 jugadors —5 bases, 5 alers i 5 pivots— mitjançant la col·locació d’un pulsómetre polar sport tester. Entenem que la mostra és petita per a l’obtenció de dades concloents, però almenys ens serveix d’orientació. L’especificitat de les qualitats motores del basquetbolista ha de tenir una importància decisiva a l’hora d’escollir els recursos i els mètodes orientats a perfeccionar la preparació física del jugador. Per seleccionar els exercicis orientats al desenvolupament de la resistència a la fatiga en una modalitat concreta cal guiar-se per les exigències imposades pels trets específics de la competició t(Platonov, Bulatova. I 992). La resistencia especial a la fatiga és la capacitat d’executar eficaçment el treball i superar la fatiga en les condicions determinades per les exigències de l’activitat competitiva “Platonov. Bulatova, 1992).

Paraules clau: bàsquet, especificitat funcional, freqüència cardíaca.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1997