Estudi antropomètric longitudinal en escolars malaguenys des dels 9 als 12 anys

José Ramón Alvero Cruz

Luis Ruiz Rodríguez

Juan Torres Guerrero

Jesús Barrera

Idioma de l’original

Citació

Alvero Cruz, J. R., Ruiz Rodríguez, L., Torres Guerrero, J., & Barrera Expósito, J. (2000). Anthropometric longitudinal study in 9 to 12 year old scholars from Malaga. Apunts. Educación Física y Deportes, 59, 31-37.

368Visites

Resum

L’article tracta sobre un estudi antopromètric en nens de 9 a 12 anys realitzat en quatre col.legis de la província de Màlaga. És un treball longitudinal de més de dos anys de duració, iniciat amb nois de quart de primària, un total de 294. S’ha utilitzat la metodologia més actualitzada en l’anàlisi morfològica. L’evolució lineal dels paràmetres antropomètrics apunta a un major desenvolupament de les noies en front dels nois, sobretot entre els 10,6 i els 11,2 anys. Tanmateix, els diàmetres ossis masculins són sempre superiors als femenins. Cal destacar l’aplicabilitat de l’estudi amb vista a la prevenció de problemes físics com l’obessitat i el seu enfocament didàctic a través d’hàbits de vida sans.

Paraules clau: anàlisi morfològic, antropometria, desenvolupament, nens, prevenció, treball longitudinal.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2000