Estimular la responsabilitat i la iniciativa: autogestió en educació física

Eloísa Lorente Catalán

*Correspondència: Eloísa Lorente Catalán elorente@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Lorente Catalán, E. (2008). To encourage the responsibility and the initiative: self-management in physical education. Apunts. Educación Física y Deportes, 92, 26-34.

433Visites

Resum

Aquest article tracta sobre una proposta per a la pràctica pedagògica i l’aprenentatge de l’Educació Física, que intenta implicar al màxim l’alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge, cosa que li permet d’assumir altes cotes de responsabilitat en la gestió de la classe. Es basa en els resultats d’una investigació que es va iniciar el 1995 i que va permetre de seguir, durant els quatre cursos de Secundària Obligatòria, l’evolució d’un mateix grup d’estudiants a les classes d’Educació Física. Tres anys més tard, ja fora de la influència del professor i amb la perspectiva del temps, es va tornar a recollir informació sobre la funcionalitat atribuïda a allò que havien après a les classes d’autogestió. A l’article se sintetitzen les línies mestres del plantejament esmentat i les conclusions pertinents sobre el seu valor educatiu per a una possible extrapolació a altres casos i contexts.

Paraules clau: autogestió, autonomia, educació física, pedagogia crítica, valors.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2008