Escalador professional: el treball creatiu en l’àmbit esportiu

Guillaume Dumont

Idioma de l’original

388Visites

Resum

Aquesta tesi qüestiona les maneres de producció de valor i els mecanismes de treball en un entorn particular, el de l’escalada, a través de les eines conceptuals dels estudis en el camp de la creació. Recolzant- se en les recerques del treball creatiu dutes a terme als mons de l’art, de la moda, o de la comunicació, s’aborda la construcció de la figura de l’escalador professional entenent-la com el resultat d’un procés col·lectiu d’elaboració en el qual es mobilitzen diferents grups d’actors. Aquest treball col·lectiu produeix un ideal de “professional” articulat entorn d’una trajectòria esportiva d’origen vocacional que es desenvolupada a través de múltiples desplaçaments geogràfics i gràcies al suport de les empreses, les marques i les federacions. Amb l’objectiu de comprendre aquest procés, es va realitzar una recerca etnogràfica entre 2012 i 2014 els Estats Units i a Europa Occidental amb escaladors de referència mundial, fotògrafs, càmeres, periodistes i membres de la indústria especialitzada. En aquesta tesi s’aborden, en un primer lloc, les motivacions que inciten actors a treballar junts, així com les diferents modalitats d’aquest treball creatiu i, en segon lloc, l’organització, estructuració i mecanismes que estructuren aquest últim. L’anàlisi revela l’heterogeneïtat de les tasques realitzades i de les situacions de treball posant en relleu la naturalesa construïda de les categories professionals. De fet, més enllà del significat i de les representacions associades a la “figura” de l’escalador professional dedicat exclusivament a la realització d’una activitat primària, l’escalada, el treball de l’escalador professional es basa fonamentalment en la polivalència professional. Aquesta tesi analitza la quotidianitat d’aquells que han arribat al cim del seu “art” contribuint al coneixement sobre el treball creatiu tal com ha estat analitzat en altres àrees.

Paraules clau: esport, etnografía, mitjans digitals de comunicació, treball creatiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2019

Data de lectura: 19 d'octubre de 2015