És possible compaginar futbol professional i estudis superiors a partir dels 18 anys?

Neus Ramos-Agost

Anna Jordana

Miquel Torregrossa

*Correspondència: Neus Ramos Agost neus.ramosa@autonoma.cat

Idioma de l’original Anglès

42Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 18 de juliol de 2023

Acceptat: 7 de novembre de 2023

Publicat: 1 d'abril de 2024