Es perd el “fairplay” i l’esportivitat a l’esport en edat escolar?

Jaume Cruz

Mercè Boixadós Anglès

Lourdes Valiente Barros

Miquel Torregrossa

Idioma de l’original

Citació

Cruz Feliu, J., Boixadós Anglès, M., Valiente Barros, L., & Torregrosa Álvarez, M. (2001). Are fairplay and sportsmanship los in sport at school age?. Apunts. Educación Física y Deportes, 64, 6-16.

386Visites

Aquest treball destaca la importància dels conceptes de fairplay i esportivitat en el procés d’aprenentatge esportiu dels joves i mostra alguns instruments per a la seva avaluació. A l’article s’exposen, en primer lloc, unes consideracions generals sobre el procés de socialització dels joves a través de l’esport. En segon lloc, es defineixen els conceptes d’esportivitat i fairplay. En tercer lloc, es resumeixen una sèrie d’investigacions portades a terme pel Grup d’Estudis de Psicologia de l’Esport (GEPE) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre valors, actituds i comportaments relacionats amb el fairplay i l’esportivitat en esportistes joves i professionals. En quart lloc, es descriuen les causes que poden portar la deteriorament del fairplay i les possibles estratègies psicològiques d’intervenció per a la promoció del fairplay i l’esportivitat. Finalment, es destaquen els objectius d’una campanya de promoció de l’esportivitat per a famílies d’esportistes en edat escolar promoguda per la “Taula de l’educació física i l’esport en edat escolar de la ciutat de Barcelona” en col·laboració amb el GEPE.

Paraules clau: actituds, conductes de fairplay, Esportivitat, fútbol, psicología de I'esport, valors.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2001