Els orígens del ciclisme a Espanya: l’expansió del velocípede de finaldel segle XIX

Eugenio Izquierdo Macón

María Teresa Gómez Alonso

Idioma de l’original

Citació

Izquierdo Macón, E., & Gómez Alonso, M. T. (2003). The origins of cycling in Spain: velocipedic expansion of late XIX century. Apunts. Educación Física y Deportes, 71, 6-13.

409Visites

Resum

Al llarg del segle xix té lloc la gradual configuració de la bicicleta que culmina en l’última dècada, i que origina una mena de boom o bogeria arreu del món. Aquesta dèria per la bicicleta ha d’entendre’s en el context d’un moviment esportiu que recorre els països avançats a la fi del segle xix.
En aquest article s’analitza com va viure Espanya el seu particular boom del velocípede. El ciclisme provoca una extraordinària activitat amb l’organització de societats, competicions i excursions o l’edició de revistes especialitzades que, presumiblement, el situen al capdavant d’un feble moviment esportiu espanyol, adient amb les dificultats de modernització del país.

Paraules clau: associacionisme, ciclisme, deporte, esport, història, periodisme, professionalisme, salut.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2003