Els llicenciats dels INEF: posicions actuals i perspectives de futur

Jesús Martínez del Castillo

Idioma de l’original

Citació

Martínez del Castillo, J. (1993). Los licenciados de los INEF: posiciones actuales y perspectivas de futuro. Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 102-120.

374Visites

Resum

En un article anterior, La construcció econòmica i social del mercat esportiu de treball (1), elaborat a partir de dues investigacions recents sobre el mercat esportiu laboral a Espanya: Encuesta de Estructuras Operacionales (2) i Proyección del Mercado (3), exposàvem que semblava confirmar-se els supòsits teòrics següents: •    Que es tracta d’un mercat en el qual la compra-venda de treball no és només una relació econòmica i individualitzada, com postula la teoria neoclàssica del mercat de treball. També són relacions socials entre agents i grups socials, que poden tenir interessos diferents i sovint contraposats (Edwars, 1979). •    Que es verifica la hipòtesi bàsica del mercat dual de treball, formulada per la teoria institucionalista (Piore, 1975), i s’ aprecien dos segments essencialment diferents: sectors primari i secundari. El primer ofereix llocs de treball que impliquen una àmplia varietat de tasques o relativament limitades, amb salaris relativament elevats, bones condicions de treball i per damunt de tot estabilitat en la feina. En canvi, els llocs de treball del sector secundari comporten escasses tasques o molt diferenciades i inestables, són més mal pagades i es caracteritzen per una considerable inestabilitat en la feina i una alta rotació. Així mateix, s’aprecien successius dualismes dins de cada segment. Doncs bé, en els sectors analitzats en el mercat esportiu laboral, les feines del sector primari sembla que són la de director i docent d’educació física, en oposició a les ocupacions del sector secundari, representades pels llocs que desenvolupen les funcions de tècnic en activitats físiques, tècnic en activitats en la natura i els monitors esportius. També cal situar en aquest sector les feines de tècnic esportiu superior. Les conegudes excepcions dels entrenadors d’alguns dels esports d’alta competició, que clarament registren els trets del sector primari, no desvirtuen els atributs predominants en aquest tipus de lloc. Si bé les tasques que exerceixen els caracteritzen com a treballs del sector primari, les condicions laborals els situen en el sector secundari.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993