Els jocs malabars: justificació educativa i aplicació didàctica a l’ESO

Roger Pitarch

Idioma de l’original

Citació

Pitarch, MR. (2000). Juggling: educative justification and didactic aplication in ESO. Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 56-61.

478Visites

Resum

En aquest treball s’analitza, d’una banda, la potencialitat educativa dels jocs malabars, tant des d’un punt de vista psicomotriu com des d’una perspectiva expressiva. La segona part tracta els aspectes didàctics que envolten l’aplicació pràctica d’una unitat didàctica sobre malabarismes. Aspectes tals com els objectius, la motivació dels alumnes vers l’activitat o l’organització de la pràctica, són aspectes fonamentals que el docent ha de tenir en compte per tal de fer coherent el procés d’ensenyament-aprenentatge, donat que els malabarismes són una activitat que presenta certes peculiaritats que la fan ben diferent, en comparació amb altres continguts de l’àmbit de l’Educació Física. Finalment, es pretén donar a conèixer i fomentar unes activitats que, si en els últims anys s’han inclòs dintre de moltes programacions als seminaris d’Educació Física, no tenen una acceptació, difusió i tractaments suficients en l’àmbit de l’ESO. El desconeixement de l’activitat per part del docent, tant des d’un punt de vista pràctic com teòric, la manca d’interès (en alguns casos) per la innovació educativa o la manca d’estatus d’aquest tipus d’activitats, en comparació amb altres continguts de l’àrea d’Educació Física, poden ser raons que justifiquen el pobre tractament dels malabarismes als centres educatius.

Paraules clau: activitats alternatives, capacitats perceptivomotores, coordinació óculomanual, destreses, habilitats, malabarismes, potencialitat educativa.

ISSN: 1577-8757

Publicat: 1 de juliol de 2000