Els espais públics urbans i l’esport com a generadors de xarxes socials. El cas de la ciutat de Barcelona

Núria Puig

Anna Vilanova-Soler

Gaspar Maza Gutiérrez

Mariano Pasarello

Daniel Juan

Rafael Tarragó

*Correspondència: Núria Puig npuig@gencat.net

Idioma de l’original

Citació

Puig, N., Vilanova, A., Camino , X., Maza , G., Pasarello , M., Juan , D., & Tarragó, R. (2006). Public urban spaces and sport as a source of social networks. The case of Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 84, 76-87.

595Visites

Resum

L’article presenta els resultats d’una recerca realitzada a la ciutat de Barcelona sobre els espais públics urbans i l’esport com a generadors de xarxes socials. Han estat observats cinc espais de la ciutat, alhora que s’han fet entrevistes en profunditat a persones usuàries i a responsables del manteniment. Els resultats principals són:
a) Cal que els espais i els esports que s’hi realitzen tinguin determinades característiques perquè siguin generadors de xarxes socials;
b) Les xarxes són homogènies socialment; se n’han detectat dels tipus següents: familiars, d’amistats, d’immigració, de wellness i postmodernes, i c) Les relacions entre les xarxes tendeixen a ser de tolerància i de respecte envers unes normes pactades.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2006