“El trèvol de la salut”: una avaluació diferent, motivant i divertida en Educació física.

Isaac José Pérez López

*Correspondència: Isaac J. Pérez López isaacjperez@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Pérez López, I. J. (2009). “The Clover of Health”: a different, motivating and amusing evaluation in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 44-48.

407Visites

Resum

Atès que a hores d’ara està ja més que justificat el desenvolupament de la salut des de l’EF escolar, molts professionals de l’àrea criden l’atenció sobre la importància de l’avaluació. I és que, en moltes ocasions, incomprensiblement, aquesta no es porta a terme o, en d’altres, té escassa coherència amb els objectius plantejats i/o amb les activitats realitzades durant la fase d’intervenció. A conseqüència d’aquest fet, en aquest treball es presenta una alternativa d’avaluació a través d’un joc de grup anomenat “El Trèvol de la Salut”, i també la valoració que en fa l’alumnat de segon cicle d’ESO, on destaca l’alt grau de satisfacció assolit, igual com la capacitat per estimular l’aprenentatge.

Paraules clau: avaluació, educació física, joc, salut, secundària.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009