El procés de programació en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport

Carles González-Arévalo

Idioma de l’original

Citació

González Arévalo, C. (2005). The programation process in the teaching of physical activity and sports. Apunts. Educación Física y Deportes, 80, 20-28.

609Visites

Resum

L’objectiu de l’article és oferir un model útil i pràctic de programació en l’àmbit de l’activitat física i l’esport. No pretén ser ni l’únic ni el millor: cada professional haurà d’adaptar-lo a la seva realitat. En tot cas intenta donar una estructura vàlida i polivalent sobre com elaborar la programació d’una unitat didàctica, és a dir, d’una situació d’aprenentatge (un gest tècnic, un sistema de joc, una readaptació després d’una lesió, una habilitat expressiva, l’adquisició de valors, una habilitat motriu, etc.) d’un determinat con-tingut en un nombre tancat de sessions.Aquest recurs estratègic serveix per a programar en qualsevol àmbit de l’activitat física i l’esport: alt rendiment, iniciació espor-tiva, educació física, activitats en el medi natural, readaptació, oci i turisme, grups específics i activitat física i salut.

Paraules clau: activitat física i esports, activitats i criteris d’avaluació, diagnòstic inicial, ensenyament, objectius didàctics, procés de programació, programació, unitat didàctica.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2005