El perfil professional del mestre especialista d’Educació Física. Un estudi de competències professionals

Maria Prat Grau

Idioma de l’original

Citació

Prat Grau, M. (2000). Professional profile of the specialist master of Physical Education. A study of professional rivalry. Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 48-55.

380Visites

Resum

A l’article s’exposa com s’ha portat a terme l’elaboració del perfil professional del mestre especialista d’educació física a primària, a partir de l’aplicació del mètode anomenat estudi de competències. Segons el treball que es presenta, qualsevol procés de revisió i/o elaboració d’un pla d’estudis ha d’anar orientat per la corresponent concreció del perfil professional que es desitja formar.

Paraules clau: competències processionals, formació professoral, mestre d'educació física a primària, perfil professional, pla d'estudis.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2000