El moviment gimnàstic de l’Est (2a Part)

Juan Carlos Fernández Truan

*Correspondència: Juan Carlos Fernández Truán jcfertru@upo.es

Idioma de l’original

Citació

Fernández Truán, J. C. (2008). Gymnastic Movement of the east (II). Apunts. Educación Física y Deportes, 93, 12-18.

460Visites

Resum

Aquest article és la segona part d’un treball que intenta donar resposta a una pregunta habitual en la majoria dels estudiosos sobre la història de l’Educació Física i l’Esport a Europa. Els texts existents analitzen, l’evolució esmentada, a l’occident d’Europa, però què passava en aquells moments a l’Europa de l’Est? Com és que de sobte sorgeix el poder esportiu que tots coneixem als països esmentats, durant la guerra freda? En la primera part vaig analitzar l’evolució esmentada des dels seus orígens fins als inicis del segle xx, per la qual cosa en aquest article intentaré d’analitzar l’evolució de l’educació física i l’esport des de la creació de la Unió Soviètica, com el model més important que es va exportar a la resta dels països d’Europa Oriental i el qual anomenem “Moviment Gimnàstic de l’Est”.

Paraules clau: educació física, esport, història, història de l’activitat física, història de l’esport.

ISSN: 1577-4015

Data de lectura: 1 de juliol de 2008