El joc i l’educació física: integració o revisió?

Julian Miranda

Idioma de l’original

Citació

Miranda, J. (1989). El juego y la educación física ¿Integración o revisión?. Apunts. Educación Física y Deportes, 16-17, 52-56.

473Visites

Resum

El joc s’ha contemplat des de diferents òptiques per l’escola i, paral.lelament, per l’Educació Física (EF). Evidentment però, l’educació no abasta tots els aspectes de la vida. Paradoxalment en una societat que dia a dia esdevé més Iúdica, l’educació i sobretot l’Educació Física, amb el seu obsessiu afany d’estatus científic, esdevenen més intel·lectuals i academicistes. En aquest creixent esvoranc s’aixequen alguns intents de recuperar el joc tradicional i popular, de comptar amb el joc com a valuós element educatiu. I és aleshores quan sorgeix la pregunta: Intentar d’integrar el joc a l’educació i a l’Educació Física? Potser no seria molt més interessant comprende el joc i a l’individu i la societat que juga i revisar l’educació i, per tant, l’Educació Física? Wagensberg’ deia que el progrés del coneixement es mesura molt millor per la història de les preguntes que per la història de les respostes.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1989