El contacontes com a proposta interdisciplinar per a Primària

Milagros Arteaga Checa

María Luisa Zagalaz Sánchez

Mar Cepero González

Idioma de l’original

Citació

Arteaga Checa, M., Zagalaz Sánchez, M. L., & Cepero González, M. (1999). The story-teller as an interdisciplinary proposal for primary. Apunts. Educación Física y Deportes, 58, 36-40.

296Visites

Resum

A la proposta que presentem, fem servir el “contacontes”, tal i com es proposa en el disseny curricular, per tal d’aconseguir un treball globalitzat que procuri els alumnes un aprenentatge significatiu dels continguts de les diferents àrees que el currículum marca per a “etapa de primària. El plantejament es proposa de manera que existeixi una implicació per part del grup de professors en el procés d’elaboració, aconseguint d’aquesta manera una major motivació dels alumnes, que veuen reflectit en els seus educadors l’esperit de col•laboració i cooperació. Oferim una visió general dels objectius que es poden desenvolupar des del pla procedimental, temàtic i actitudinal. AI mateix temps, marquem unes pautes d’actuació en la intervenció del grup de professors a l’hora d’aplicar-lo, tot considerant les característiques que tenen els elements que intervenen en el procés d’ensenyament i els aspectes metodològics a tenir en compte a l’hora d’aplicar el “contacontes”. Tot valorant aquesta proposta des de l’àrea d’educació física es donaran unes consideracions prèvies a l’aplicació del “contacontes” i un cop les hem superat les podem organitzar en les nostres sessions.

Paraules clau: conte, currículum, expressió, interdisciplinar, primària.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 1999