El concepte de tàctica individual en els esports col·lectius

Francesc Espar Moya

Idioma de l’original

Citació

Espar Moya, F. (1998). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Individual tactic concept in collective sports. Apunts. Educación Física y Deportes, 51, 16-22.

505Visites

Resum

La formació d’un futur jugador d’elit exigeix un estudi exhaustiu dels objectius finals de la seva formació i dels continguts sobre els quals treballar. Pensant a arribar el més lluny possible, hauríem d’aconseguir que aprengui el màxim en el mínim temps. Aquest procés d’aprenentatge caldria que, a més, garantís una assimilació estable dels continguts en el rendiment del jugador. Cal definir aquests continguts d’aprenentatge, l’ordre d’aparició i una metodologia apropiada d’ensenyament i entrenament, per tal de procurar una assimilació ràpida i profunda per part del jugador. L’aprenentatge-entrenament de la tàctica individual durant l’etapa de formació ve justificat si més no per tres arguments: 1. Confereix a la tècnica individual el seu aspecte de lògica motriu, que satisfà les expectatives d’èxit immediat, canalitzant els objectius d’acció en determinats programes d’acció. 2. Justifica les ordres dels sistemes de joc (objectius d’acció) dotant el jugador d’esquemes oberts i alhora estables de participació en el joc. 3. Assegura una certa reflexió del jugador sobre els aspectes estratègics que influeixen en el seu rendiment durant la competició.

Paraules clau: esports col·lectius, estratègia percepció, Formació, táctica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1998