Efectes sobre la disposició sagital del raquis d’un programa d’educació postural en Educació Física de primària

Pilar Sainz de Baranda

Pedro Luis Rodríguez García

Fernando Santonja Medina

*Correspondència: Pilar Sainz de Baranda pilar.sainzdebaranda@uclm.es

Idioma de l’original

Citació

Sainz de Baranda, P., Rodríguez García, P. L., & Santonja Medina, F. (2010). Effect of a Back Education Programme in Physical Education Classes in Primary Education on the Spinal Shapes of the Sagittal Plane. Apunts. Educación Física y Deportes, 102, 16-21.

443Visites

Resum

L’objectiu va ser analitzar l’efecte del Programa d’Educació Postural sobre el pla sagital de la columna vertebral. Un total de vuitanta escolars es van dividir en tres grups (dos d’experimentals i un de control). Els grups experimentals van realitzar el programa d’educació postural dins les classes d’educació física de primària durant un curs escolar complet (nou mesos), dues sessions per setmana (trenta-una setmanes, seixanta-dues sessions d’educació física). El programa desenvolupava els continguts de presa de consciència, enfortiment abdominal i lumbar i estiraments de la musculatura isquiosural. Es va dur a terme durant disset minuts de la sessió habitual d’educació física. El grup de control va seguir el programa estàndard de les classes d’educació física. Abans i després de dur a terme el programa es va valorar amb un inclinòmetre ISOMED-95 el pla sagital de la columna vertebral en tres posicions: bipedestació, flexió del tronc i sedestació. Els resultats mostren millores en ambdós grups experimentals en totes les valoracions, encara que només són significatives en la flexió de tronc i sedestació. Per al grup de control, no es van trobar millores en cap paràmetre, i van empitjorar tant la disposició sagital estàtica (bipedestació) com la dinàmica (flexió de tronc i sedestació). Conclusions: La realització d’un programa d’educació postural dins les classes d’educació física millora de manera global la disposició sagital del raquis dels i de les escolars.

Paraules clau: columna vertebral, educació física, educación física, higiene postural.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de decembre de 2008

Acceptat: 6 de març de 2009

Publicat: 1 d'octubre de 2010