Efectes d’un entrenament multicomponent i posterior confinament (COVID-19) en persones grans

Daniel Domingo-del-Val

*Correspondència: Daniel Domingo-del-Val danieldelvaldomingo@gmail.com

Idioma de l’original

27Visites

ISSN: 2014-0983

Rebut: 15 de gener de 2021

Acceptat: 14 de juny de 2022

Publicat: 1 d'octubre de 2022