Taula 1

Variables descriptives i diferències entre grups abans de la intervenció.

Intervenció (n = 30)Control (n = 16)p
MitjanaDesviació estàndardMitjanaDesviació estàndard
Eda (años)74.074.8474.137.48.978
Gènere, n (%)
Homes11 (36.67%)8 (50.00%).382
Dones19 (63.33%)8 (50.00%)
Pes (kg)74.3012.5671.139.92.387
Alçada (cm)158.278.64156.957.56.609
IMC (kg/m2)29.684.7428.903.83.573
Nota. Índex de Massa Corporal (IMC).