Dinàmica del procés de formació professional del llicenciat en Cultura Física en el context comunitari cubà

Julio César García-Cotelo

*Correspondència: Julio César García Cotelo cotelo@unica.cu

Idioma de l’original Espanyol

357Visites

Resum 

Aquesta recerca revela les insuficiències de l’estudiant de Cultura Física (CF) per a solucionar problemes professionals en relació amb la integració didacticoprofessional, la qual cosa limita la seva inserció efectiva en la comunitat, a causa del problema científic. L’objectiu és elaborar una estratègia didàctica del procés de formació professional del llicenciat en CF, sustentat en un model de la dinàmica d’aquest procés en el context comunitari. A partir del model obtingut es revela una lògica de formació professional d’aquest estudiant que parteix de la sistematització integradora de les esferes d’actuació amb la intencionalitat d’una orientació psicomotriu i social des d’una pràctica comunitària de l’activitat física diversificada. L’estratègia didàctica del procés de formació professional del llicenciat en CF s’introdueix en la pràctica pedagògica, i revela les transformacions en l’actuació dels estudiants en relació amb la identificació de necessitats socioculturals i de l’activitat física de la comunitat, l’aplicació de diferents formes de diagnòstic, programació, control i avaluació de l’activitat física, esportiva i recreativa en funció de patologies, edats, hàbits nocius, necessitats socioculturals, formulació d’objectius, selecció del contingut de l’activitat física, dosatge de la càrrega per al seu desenvolupament, en correspondència amb les característiques i les exigències del context comunitari a partir de la integració de les lleis vigents, principis, categories didàctiques i les esferes d’actuació en la seva pràctica professional. Es va realitzar un diagnòstic dels estudis de CF a través de l’aplicació de mètodes i tècniques de recerca empírica com són observació, anàlisi documental i enquestes a docents i estudiants i a partir de l’anàlisi aconseguida es va definir el procés de formació professional del llicenciat en CF com a objecte de recerca. Del que s’ha exposat es dedueix que han de realitzar-se noves aportacions de la ciència que aconsegueixin articular, des d’aquesta perspectiva, la formació professional de l’estudiant des del punt de vista pedagògic i tecnicometodològic. En la fonamentació epistemològica i praxeològica de l’objecte i el camp s’aconsegueix configurar la necessitat d’orientar la formació d’aquest professional a partir de potenciar la integració dels continguts didacticoprofessionals per a la seva inserció efectiva en la comunitat. La significació pràctica dels resultats s’evidencia en la transformació de l’actuació dels estudiants. El resultat de la recerca permet revelar una lògica de formació professional que potencia la integració de les esferes d’actuació en el context comunitari, per a la solució de problemes professionals que requereixen de l’aplicació del contingut didacticoprofessional. 

Paraules clau: necessitats socioculturals.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 15 de desembre 2016