Dimensions dels motius de pràctica esportiva dels adolescents valencians escolaritzats

Isabel Castillo Fernández

Isabel Balaguer

Idioma de l’original

Citació

Castillo Fernández, I., & Balaguer Solá, I. (2001). Dimensions of the reasons of sport practice of Valencian adolescents attending school. Apunts. Educación Física y Deportes, 63, 22-29.

355Visites

Resum

L’objectiu del nostre treball consisteix a estudiar els motius que els joves adolescents valencians escolaritzats consideren importants per practicar l’esport, tot identificant les dimensions dels motius de pràctica. També analitzem si els motius de pràctica esportiva difereixen d’acord amb el gènere i amb l’edat. La mostra la componen 1.203 estudiants d’entre 11 i 18 anys, representatius de l’univers d’adolescents de la Comunitat Valenciana. Els estudiants van emplenar l’Inventari de Salut a Escolars traduït al castellà (Wold, 1995; Balaguer, 1999a). Els resultats obtinguts es troben en la línia d’investigacions prèvies (Vegeu Balaguer i Atienza, 1994) i mostren que els motius més importants dels joves per practicar l’esport són: millorar la meva salut, divertir-me, estar en bona forma i fer nous amics. Els menys importants són: guanyar, ser com una estrella de l’esport i agradar als meus pares. Els motius de pràctica esportiva s’estructuren en tres dimensions, denominades: motius d’aprovació social i de demostració de capacitat, motius de salut i motius d’afiliació. L’anàlisi de diferències per gènere i per grups d’edat mostra que els nois informen en més alt grau que no pas les noies en tots els grups d’edat, que els motius d’aprovació social i de demostració de capacitat són raons molt importants per practicar l’esport. A més a més, a mesura que augmenta l’edat, aquests motius són considerats menys importants pels adolescents, tant en el grup dels nois com en el grup de les noies. Pel que fa als motius de salut, per a les noies de 17 anys són més importants que per als nois d’aquest mateix grup d’edat. Finalment, en els motius d’afiliació són els nois de 13 anys els qui els consideren més importants que no pas les noies d’aquest mateix grup d’edat.

Paraules clau: adolescents, dimensions, edat, gènere, motius pràctica esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2001