Diferències de sexe i edat en els components de l’ansietat competitiva

Belén Tabernero Sánchez

Sara Marquez

Idioma de l’original

Citació

Tabernero, B., & Márquez, S. (1993). Diferencias de sexo y edad en los componentes de la ansiedad competitiva. Apunts. Educación Física y Deportes, 34, 68-72.

347Visites

Resum

Recentment hem realitzat i validat una adaptació espanyola dels qüestionaris de causes, manifestacions i estratègies d’afrontament de l’ansietat competitiva, desenvolupats originalment a la Universitat de Lovaina a partir del model d’ansietat de Rost i Schermer. En el present treball s’estudia l’existència de possibles diferències en els components de l’ansietat competitiva com una funció del sexe o de l’edat dels subjectes. Mitjançant la utilització d’anàlisi discriminant es posa de manifest que les dones atribueixen la seva ansietat en major mesura que els homes al fet de dubtar d’elles mateixes i a la por de rebre una apreciació negativa. Utilitzant anàlisis de regressió múltiple es comprova que, a mesura que augmenta l’edat, es presta menys atenció al fet de ser o no acceptat i són majors les diferències experimentades entre els requisits que imposa l’actuació i les possibilitats que el subjecte es pensa que té.

Paraules clau: ansietat competitiva, avaluació psicològica, edat, sexe.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1993