De l’acte didàctic a la teoria del currículum o de l’exercici físic al disseny i desenvolupament curricular de la motricitat

Onofre R. Contreras Jordán

Idioma de l’original

Citació

Contreras Jordán, O. R. (1999). From didactic act to curriculum theory or from physical exercise to curriular design and development of motricity. Apunts. Educación Física y Deportes, 56, 25-31.

387Visites

Resum

Es tracta de fer palès el diferent origen dels termes Didàctica i Currículum i de com s’ha produït un gradual “acostament” entre tots dos, tot sent dominant el Currículum com a concepte més ampli, al qual per tendència ha anat equiparant-se l’objecte d’estudi de la Didàctica. Aquest procés de canvi i acostament té unes connotacions especials en Educació Física en la qual la didàctica específica transforma el seu tradicional objecte de coneixement constituït per l’acte didàctic versus exercici físic, per allotjar-se en una visió més global i contextual de l’ensenyament de la mo-tricitat. Així mateix, les etapes determinants al voltant de la integració conceptual suposen alguna especialitat en el camp de l’Educació Física la qual cosa constitueix un element digne de ressaltar junt amb l’anàlisi de les causes.

Paraules clau: acte didàctic, currículum, didáctica, exercici físic, globalitat, pedagogía.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1999