Crèdit variable: “Conèixer és estimar”

Esther Vilalta

Idioma de l’original

Citació

Vilalta, E. (2000). Elective: "To know is to love". Apunts. Educación Física y Deportes, 60, 26-36.

433Visites

Resum

L’article que presentem és un recull de les parts fonamentals d’un crèdit variable dissenyat i experimentat en un centre de Secundària de les rodalies de Barcelona. Forma part de la tesi de Màster d’Activitats físiques Adaptades presentada a l’INEFC de Barcelona amb el títol: “Normalitzem l’esport a Secundària”: línia de treball per tal de facilitar la integració entre els alumnes de Secundària, mitjançant l’assignatura d’Educació Física. (Crèdit variable, Crèdit Comú, Cicle de grau mitjà). “Conèixer és estimar” pretén donar eines de comunicació entre l’alumnat de Secundària; sovint els alumnes tenen certa por o no saben com relacionar-se amb aquells que presenten necessitat educatives especials (n.e.e.). L’esport adaptat pot ser un punt de partida. El crèdit està dissenyat de manera que tots els alumnes (amb o sense n.e.e.) en treguin el màxim profit. Els primers extreuran i vivenciaran situacions noves i enriquidores de cara al desenvolupament de la seva personalitat, els alumnes amb n.e.e podran per primera vegada situar-se per sobre dels seus companys, les seves diferències els faran respondre millor a les exigències de concentració o habilitat que l’esport adaptat o específic exigeix. Creiem sincerament que aquest crèdit hauria de forma part de la llista de crèdits tipificats que el Departament d’Ensenyament facilita. El treball que actualment es fa a les escoles de Primària per tal de normalitzar la integració no es pot veutre estruncat amb el pas a Secundària. L’ESO ens permet fer-ho. ¡Intentem-ho!

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2000