Cos i educació

Marcelino J. Vaca Escribano

Idioma de l’original

Citació

Vaca Escribano, M. J. (1989). Cuerpo y educación. Apunts. Educación Física y Deportes, 16-17, 99-104.

 

427Visites

Resum

L’Educació Corporal es troba avui en cada centre educatiu amb una manera de ser estesa. (Projecte Educatiu del Centre). Des del sentit que cada centre li atorga sorgeixen detalls que clarifiquen el que realment d’ella s’espera: —    On?, quan?… té presència en l’acció educativa. —    ¿Qui es responsabilitza del seu tractament?…El tutor, un especialista… —    ¿Quin és el pensament del col.legi respecte a aquesta àrea? i„Quin lloc ocupa en el pensament del mestre? —    ¿Quin camp d’objectius se li atorga? —    Etc. L’Educació Corporal a les escoles té, per tant, una sèrie de característiques que es deriven de les reflexions, Iínies d’actuació…dependran del coneixement que la comunitat educativa tingui del seu potencial com a àrea d’acció pedagògica. El meu desig en aquest moment és opinar sobre l’interès que té allò corporal en el projecte educatiu, sobre el lloc que li atorga l’educació. Fer una petita relació sobre l’interès pedagògic que comporta aquesta via d’acció educativa. Parlar, en definitiva, del tractament pedagògic d’alló corporal.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 1989